Om Plan International

Att du är med i Villachansen ger inte bara dig chansen att vinna stort, det ger även barn runtom i världen chansen till ett bättre liv.
Allt överskott från lotteriet går till Plan International Sverige, som är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. Organisationen arbetar för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. I över 70 länder arbetar de tillsammans med barn, deras familjer och lokala beslutsfattare med ett särskilt fokus på flickors rätt till utbildning, att stoppa barnäktenskap och skydda barn från våld.

Plan International finns på plats i katastrofer och konfliktområden men jobbar även långsiktigt och förebyggande. Organisationen är politiskt och religiöst oberoende och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.
Varmt tack för bidraget som din lott ger!